Derneğimiz

Ülkemizde bugüne kadar kurulan ve faaliyet gösteren patoloji dernekleri Türk Patoloji (1966), Ankara Patoloji (1967), Çukurova Patoloji (1995), Ege Patoloji (1996), Sitopatoloji (2002) ve Anadolu Patoloji (2005) Dernekleri’dir. Çukurova Patoloji Derneği kronolojik olarak üçüncü dernek olma özelliğindedir ve 1 Şubat 1995 tarihinde, Prof.Dr. İlhan Tuncer öncülüğünde Adana’da kurulmuştur. Kurucu kurul üyeleri Prof.Dr. İlhan Tuncer, Prof.Dr. Nurdan Tunalı, Doç.Dr. Suzan Zorludemir, Doç.Dr. Canan Ersöz, Yrd.Doç.Dr. Mete Korkut Gülmen, Dr. Gülfiliz Gönlüşen ve Dr. Handan Zeren’dir.

Kuruluşundan 15 Haziran 2007 tarihine kadar Prof.Dr. İlhan Tuncer dernek başkanlığı görevini yürütmüştür. Günümüze kadar sırasıyla Prof.Dr. Suzan Zorludemir (2007-2009), Doç.Dr. Fazilet Kayaselçuk (2009-2011), Prof.Dr. Gülfiliz Gönlüşen (2011-2013), Prof.Dr. Derya Gümürdülü (2013-2015) ve Prof.Dr. İclal Gürses (2015-devam ediyor) dernek başkanlığı görevinde bulunmuşlardır. Merkezi Adana olan derneğimizin bugünkü üye sayısı 224’tür. Türk Kanser Araştırma ve Savaş Derneği Adana Şubesi binasında faaliyet göstermektedir.

Derneğin amacı, genel anlamda patoloji biliminin ilerlemesine katkıda bulunmak ve tıbbın diğer dalları ile ilişkilerini geliştirmektir. Bu çerçevede ülkemizde, patolojide uzmanlık ve uzmanlık sonrası eğitim konularında çalışmaların yapılması, ilgili eğitim kuruluşları ve hastaneler ile işbirliği yaparak patoloji eğitiminde ulusal ve uluslararası standardizasyonun sağlanmasına katkıda bulunulması, ülkemizin sağlık sorunlarında ilgili kuruluşlara yardımcı ve aydınlatıcı olunması, üyeler arasındaki toplumsal dayanışmayı geliştirerek, onların mesleki çalışmalarının bilim ve hukuk yönünden desteklenmesi ve savunulması, patolojiyi ilgilendiren, meslek onurunu yaralayıcı davranışlarda, sorumsuzca yapılan yanlışlıklar karşısında ilgili makamların uyarılması ve gerekirse kamuoyunun bilgilendirilmesi hedeflenmiştir.

Derneğimiz Türk Patoloji, Ankara Patoloji, Ege Patoloji Dernekleri ile birlikte 2000 yılında oluşturulan Türkiye Patoloji Dernekleri Koordinasyon Kurulu’nda yer almıştır. Bu tarihten federasyonun kurulmasına kadar geçen sürede tüzük ve protokollerin oluşturulmasında gerekli katkılar sağlanmıştır.

Kuruluşundan bugüne kadar çok sayıda kongre, sempozyum, workshop, kurs, anma günü ve özel günler düzenlenmiştir. Diğer patoloji dernekleri (Türk Patoloji, Ankara Patoloji ve Ege Patoloji) işbirliği ile yapılan ilk aktivite 3-5 Mayıs 1996 tarihlerinde gerçekleştirilen “2000’li Yıllarda Türkiye’de Patoloji”  konulu “workshoptur” (çalışma grubu toplantısı). Bu toplantıda, lisans-lisans üstü eğitim, laboratuvar fizik alt yapısı ve personel eğitimi, standardizasyon, işbirliği ve koordinasyon, araştırma ve ulusal dergiler gibi 17 temel konuda çalışma gruplarının oluşturulmuş ve toplantıya çok sayıda meslektaşımız davet edilmiştir. Türkiye’de mevcut durum ve önerileri içeren sonuç raporları hazırlanmıştır. Bu çalışma grupları, günümüzde Patoloji Dernekleri Federasyonu çatısı altında faaliyet gösteren komisyon ve çalışma gruplarının nüvesini oluşturmaktadır.

Dernek 2 ulusal patoloji sempozyumu (13. Ulusal Patoloji Sempozyumu, 24-27 Nisan 1997; 17. Ulusal Patoloji Sempozyumu, 1-6 Ekim 2004) ve 3 ulusal kongre (15. Ulusal Patoloji Kongresi, 20-26 Ekim 2001, Adana; 18. Ulusal Patoloji Kongresi, 25-29 Ekim 2008, Belek, Antalya; 22. Ulusal Patoloji Kongresi, 7-11 Kasım 2012, Manavgat, Antalya) düzenlemiştir. Çeşitli konularda ulusal ve uluslar arası katılımlı 37 kurs düzenlenmiştir. British Council tarafından desteklenen ve seri halinde düzenlenen, moderatörlüğünü  Prof.Dr. Nurdan Tunalı ve Prof.Dr. Jean Keeling’in yaptığı “Perinatal Patoloji Kursları” (ilki 1999), kursiyerlere öncesinde olgulara ait preperatların gönderilerek interaktif değerlendirme ve tartışma ortamının sağlandığı önemli etkinliklerdendir. 5-7 Ekim 2005 tarihlerinde gerçekleştirilen Nöropatoloji kursu Amerika Birleşik Devletleri’nde kariyer yapan değerli Türk bilim insanları Doç.Dr. Tarık Tihan, Yrd.Doç.Dr. Murat Gökden ve Yrd.Doç.Dr. Şakir Hümayun Gültekin’in ülkemiz patoloji camiası ile buluşmasını sağlamıştır. Bir diğeri, Prof.Dr. Cesar Moran, Prof.Dr. Gülfiliz Gönlüşen ve Prof. Dr. Kemal Bakır moderatörlüğünde, Amerika Birleşik Devletler MD Anderson Kanser Merkezi’nden çok sayıda uzmanın değişik konularda güncel bilgileri içeren konferanslar verdiği ‘‘Surgical Pathology: Current Concepts’’ kurslarıdır. Derneğimiz, kuruluşundan bu yana düzenli olarak her yıl slayt semineri ve olgu sunumu (42), konferans (28), panel (12) ve kurslardan (37) oluşan bilimsel eğitim faaliyetlerine devam etmektedir.

Düzenlenen bilimsel ve sosyal etkinlikler ile patoloji biliminin paylaşılması, bilimsel heyecanın canlı tutulması ve meslektaşlar arası birlikteliğin sağlanması için uğraş veren üyelerimiz ve meslektaşlarımıza teşekkür eder, şükranlarımızı sunarız.

18.08.2016