Çukurova Patoloji Derneği Kongre Burs Ödüllleri

  • Anasayfa
  • Çukurova Patoloji Derneği Kongre Burs Ödüllleri

Çukurova Patoloji Derneği Kongre Burs Ödüllleri
13-09-2022

Çukurova Patoloji Derneği olarak çalışma destek ödülü şu şekildedir

Gözde Arslan: Diyabetik nefropati tanılı böbrek biyopsilerinde miRNA-342 ve SOX6 ekspresyonlarının diyabetik nefropati sınıflaması, prognostik histomorfolojik parametreler ve laboratuvar bulguları ile korelasyonu

Balça Begüm Cengiz: Paragangliomlarda metastaz ile ilişkili prognostik histopatolojik parametrelerin araştırılması

Aslı Aydoğdu: Papiller Mikrokarsinomlarda TERT Ekspresyonu ve BRAF V600E Mutasyonu Sıklığının Araştırılması; Histopatolojik Subtip ve Klinikopatolojik Bulgularla Korelasyonu

Merve Aksın: Tükürük bezi ince iğne aspirasyon sitolojilerinin raporlanmasında Milan Sistemi kullanışlı mı?

Eda Gökalp Satıcı: Tiroidin kapsüllü foliküler paternli tümörlerinde EZH1 ekspresyonunun ve kapsül özelliklerinin ayırıcı tanıya katkısının araştırılması

Özge Yaprak: Üçlü negatif meme kanseri hastalarında mikroçevrenin klinikopatolojik önemi

Çukurova Patoloji Derneği olarak poster destek ödülü şu şekildedir

Büşranur Ateş: Paratestiküler tümörler, on yıllık olgu

Evin Söner: Epstein Barr virüs pozitif akut apandisit, nadir bir olgu sunumu

Sümeyra Kartal: Memede bilateral multiple myelom metastazı

Hale Betül Onur Balcı: H3K27M altere orta hat gliomu, dev hücreli morfoloji

Gizem Aydın: Primitif Nöroektodermal Bileşen İçeren Gliosarkom Olgusu

Kübra Bulut: İmmünkompetan Pediatrik Hastada Nadir Bir Tümör EBV İlişkili Düz Kas Tümörü

Hande Yanar: Büllöz Skabiyes mi? Epidermolizis Büllozada sekonder Skabiyes enfeksiyonu mu?: Olgu sunumu

Esra Çeçen: Lenf nodunu taklit eden nadir bir tümör; angiomatoid fibröz histiyositom