Aysun H.UĞUZ

Güncellenecek...

  • 2000 Tıpta Uzmanlık Tezi

    GLOMERÜLONEFRİTLERDE FAS, BCL-2 VE p53 MOLEKÜLLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE KLİNİK VE LABORATUVAR BULGULARLA KORELASYONU Çukurova Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Patoloji

  • 1995 - 2000 Tıpta Uzmanlık

    Çukurova Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Türkiye

  • 2014 Dermatopatoloji Kursu

    Sağlık ve Tıp , Çukurova Patoloji Derneği